STRONA GŁÓWNA - TARTAK
Nazwisko
Adres
Telefon
Data realizacji
E-mail
KONSERWACJA: TRANSPORT odległość :
Łaty (38x63) ilość metrów bieżących: cena:
Kontrłaty (25x50) ilość metrów bieżących: cena:
Tarcica (deski) (40m2=1m3) ilość w m2: cena:

UWAGA: dla długości większych od 10m nie jest możliwa konserwacja ciśnieniowa!
Lp.A[mm]B[mm]długość[m]
(np. 2.5m)
objętość[m3]cena za 1m3 [zł]ilość [sztuki]suma [zł]uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
SUMA:
Z VAT:
dodaj wiersze: